• برای ضد آب کردن اتصالات دیوارهای غیر حائل و اتصالات نما.
• چسبندگی در معرض هوا به فلزات (بجز مس)، شیشه، سنگ،آلومینیوم و پلاستیک.
• چسبندگی فوق العاده به بیشتر مواد ساختمانی
• مناسب برای چسباندن اکثر آینه ها

• از ویژگی های برجسته این محصول قدرت چسبندگی بالای آن به سطوح متخلخل میباشد .