چسب های 123 دو جزئی هستند بنابراین باید حواستون به حجم اسپری و مایع باشه. ظرف مایع باید نرم باشد تا بتوان از آخرین قطرات مایع آن استفاده کرد. علاوه بر این بوی چسب نباید مصرف کننده را اذیت کند. چسب 123 ترک استار علاوه بر ویژگی هایی که گفته شد، نه تغییر رنگ می دهد و نه سفیدک به جا می گذارد.